Espanya presenta la seva visió estratègica de la relació amb Àsia 2018-2022

premade-image-19

“Una visió estratègica per a Espanya a Àsia 2018-2022” és un document elaborat pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació que estableix l’estratègia a seguir per Espanya a Àsia en el període 2018-2022

El Govern espanyol ha publicat recentment un informe realitzat al febrer 2018, per la cartera d’Afers Exteriors en consulta amb diversos organismes oficials (ministeris de la Presidència i d’Administracions Territorials, de defensa, d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Educació, Cultura i esport, d’Ocupació i Seguretat Social i d’Economia, Indústria i Competitivitat), amb l’objectiu de proposar mesures que afavoreixin la projecció d’Espanya a Àsia en el període 2018-2022, i en el marc de l’Estratègia d’Acció Exterior de 2014.

El resultat: un interessantíssim document per a tot Iberoamèrica amb relació al continent que avui constitueix la veritable “locomotora” de l’economia mundial.

L’Informe del Govern espanyol posa l’accent en 10 principals missatges preliminars: 1. La projecció cap a Àsia és un repte permanent pel pes demogràfic del continent, el seu dinamisme econòmic i la seva condició de nou centre de poder global; 2. Espanya va recuperar part de l’endarreriment en la seva projecció cap a Àsia, però segueix necessitant d’una selecció acurada d’objectius i major dotació de mitjans, per aprofitar les seves oportunitats; 3. Les oportunitats econòmiques a l’Àsia poden facilitar la transformació del model productiu espanyol cap a segments de major valor afegit; 4. La pertinença a la UE és un actiu en la projecció cap a l’Àsia; 5. Àsia és el teatre del nou “gran joc” global, on es defineixen els equilibris globals per al proper segle. La UE i Espanya deuen ser actius en aquest escenari; 6. En un moment de revisió del model de globalització i augment de tendències neo-proteccionistes, Espanya i la UE tenen l’oportunitat de liderar a Àsia una globalització constructiva, beneficiosa per a tots; 7. Àsia és un centre de primer ordre de ciència, tecnologia i innovació el pes global creixerà en els propers anys i Espanya ha d’establir una associació cada vegada més estreta amb els principals centres asiàtics; 8. Els conflictes i tensions a conseqüència de la nova centralitat d’Àsia, poden constituir una amenaça per a l’economia global, el que obliga a mantenir un seguiment estret; 9. Els drets humans, l’Estat de Dret i la responsabilitat social corporativa han de ser incorporades de forma més sistemàtica a les relacions bilaterals amb els països asiàtics; 10. Les xarxes de la societat civil, l’idioma i la cultura i l’atractiu turístic d’Espanya han de ser orientats i promoguts com a instruments fonamentals per a una major projecció del nostre país entre les classes mitjanes emergents d’Àsia.

Per elaborar aquest informe, es va realitzar un ampli estudi dels factors propis d’Espanya i de l’entorn, que poden influir, positiva i negativament en la consecució dels objectius espanyols a Àsia. Es destaquen algunes condicions objectives a Àsia com el seu gran pes demogràfic, la seva notable dinamisme econòmic i les creixents tensions geopolítiques, algunes de les quals són resultat de la seva pròpia heterogeneïtat de nivells de desenvolupament econòmic, tradicions culturals i models sociopolítics; i altres, productes de la reacció davant la nova centralitat asiàtica.

L’increment de la població i la incorporació de milions de persones a l’activitat productiva, al consum ia les xarxes de l’economia global constitueixen el cas més cridaner de translació de poder mundial -del món occidental als països emergents- que s’hagi produït des finals del segle XIX.

Àsia és un continent que engloba ja el 54% de població i el 46% de població urbana mundial. En 2017 compta amb prop del 30% del PIB mundial i arribarà al 43% el 2020 i el 52% el 2050. A Àsia s’està produint una àmplia “revolució de les classes mitjanes” que afecta milers de milions de persones, per als que està augmentant molt ràpidament la seva capacitat adquisitiva i el seu poder econòmic i social. Es calcula que, entre 2000 i 2025, la classe mitjana creixerà a Àsia en més de 2.650 milions, mentre les classes menys afavorides del continent baixaran en prop de 2.000 milions, situant al continent com a clar protagonista d’aquest gran canvi global.

L’extens informe estratègic d’Espanya conclou amb un seguit de recomanacions per incrementar la seva relació amb Àsia: Identificar àrees concretes d’acció (urbanització i urbanisme, comerç, cooperació turística, ciència i tecnologia, seguretat, lluita antiterrorista, gestió i reducció del risc de desastres , energies alternatives, drets humans, promoció de l’espanyol); Identificar punts de l’agenda UE a Àsia en els quals assumir un paper més actiu; Analitzar l’impacte sobre l’economia espanyola dels processos d’integració econòmica regional en marxa; Preparar una Estratègia espanyola (publicoprivada de la “Nova Ruta de la Seda”; Presentar Espanya com a destí d’inversions per a empreses asiàtiques a Europa; Seguiment continu dels conflictes a Àsia i el seu possible impacte sobre els interessos d’Espanya, etc.

Per la seva pròpia dimensió i pel seu dinamisme, Àsia és un continent d’oportunitats, del qual no es pot permetre estar absent cap país del món que pretengui tenir algun protagonisme en les dinàmiques globals contemporànies. Àsia és també un continent sembrat de conflictes i tensions, amb una arquitectura regional de seguretat encara en formació, que resulta insuficient per reconduir aquests conflictes i tensions que són de naturalesa molt diversa i plantegen reptes diferenciats.

Data de redacció: 7 de març de 2018

Font: Marco Trade News

Posts relacionados

El 95% de les empreses estrangeres augmentaran o mantindran les seves ... El clima de negocis a Espanya rep una puntuació mitjana de 2.9 de 5 i el millor capítol és el de infraestructures. La valoració de les empreses estrangeres sobre el clim...
Cambra d’Espanya crea la Comissió de Ports per contribuir a la m... La Cambra de Comerç d'Espanya va constituir la Comissió de Ports amb l'objectiu d'enfortir la xarxa de ports per a mercaderies i millorar així la competitivitat de les ex...
La nova Llei de duanes del Perú disminueix fins a un 30% els costos lo... La normativa facilita el comerç internacional i reforça les mesures de seguretat necessàries per a l'adequat maneig de les mercaderies. Els canvis legals simplificaran...
Conèixer la cultura del mercat objectiu és essencial per internacional... "Anglaterra i Amèrica són dos països separats per un llenguatge comú." George Bernard Shaw Les paradoxes lingüístiques que regeixen la nostra existència fan que sigui c...

Leave a Comment